Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó euphemistic phrases

Összesen 6 találat.

In the past years, ways of creating new words – that were considered rare(r) before – have become more common thanks to the development of internet language usage (Istók 2016, 2017a; Lőrincz 2016; Zimányi ...
Klaudia Bednárová-Gibová   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Legal language & translation: challenges and trials Beyond a shadow of a doubt, ...
Gazdag Vilmos   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés Ahogyan azt Bańczerowski Janusz is megfogalmazta, „az adott nyelvközösségre jellemző világ ...
Our study surveys how appears the shape of the “drunken man” in the Hungarian phraseological units. Remarkable number of the proverbs and idiomatic phrases deal with the euphemistic visualization of the ...
Ottawa: University of Ottawa Press. 2002, 185 pp. ISBN 0-7766-0538-0   Mátyás Bánhegyi   [A teljes cikk letölthető formátumban] Some deem it a sad fact, whereas others welcome the new development ...
Bánhegyi Mátyás [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]     1. Introduction This study will provide an overview of the relationship between political text ...