Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Az év szakdolgozata pályázat nyertesei 2011

A 2011-ben meghirdetett, Az év szakdolgozata pályázat eredményhirdetése 2012. szeptember 28-án  pénteken 16 órától az ELTE BTK Múzeum körút 4/A épület 2. emeleti nyelvészkönytárában volt, a kutatók éjszakája programsorozat keretében. A díjakat prof. dr. Nyomárkay István akadémikus, a Modern Filológiai Társaság elnöke és dr. Veszelszki Ágnes, a Filológia.hu folyóirat szerkesztője adták át.

A meghirdetett három kategóriában összesen 202 dolgozat érkezett, ez legalább 16 ezer oldalnyi szöveget jelent.

 

A 2011−2012-es, Az év szakdolgozata pályázatot a Modern Filológiai Társaság tagjai bírálták, több fordulóban. Az alapos bírálati eljárást követően az alábbi eredmények születtek:

 

Irodalom kategóriában első helyezést ért el:

Förköli Gábor (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar).

Dolgozatának címe: A természetes teológia hagyománya Pázmány Péter Kalauzában − Egy érveléstípus megjelenése a magyar nyelvű teológiai irodalomban.

Konzulense: Kiss Farkas Gábor.

 

A legjobb nyelvészeti dolgozat szerzője:

Kántor Emese (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár).

Szakdolgozatának címe: A szív szó kognitív nyelvészeti vizsgálata.

Konzulense: Szilágyi N. Sándor.

 

Kommunikáció kategóriában egy sajtótörténeti munka nyert:

Nagy Enikő (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar).

A munka címe: „Biztos-e Ön abban, nincs-e benn A Napban?” A Nap című szenzációlap bemutatása.

Konzulense: Botlik József.

 

 

Mindhárom dolgozat (lektorált tanulmányként) megjelenik a Filológia.hu folyóiratban.

 

 

A díjátadón készült fényképek a Filológia.hu Facebook-csoportban érhetők el.