Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Az év szakdolgozata 2015: pályázati felhívás

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága a 2009-től folytatott hagyományának megfelelően pályázatot hirdet „Az év szakdolgozata” címmel – nyelvtudomány, irodalomtudomány, illetve kommunikáció és médiatudomány témakörben.

A társaság folyóirata, a Filológia.hu (www.filologia.hu) azoknak a(z alap- vagy mesterképzésben) végzett hallgatóknak a jelentkezését várja, akik 2014-ben vagy 2015-ben védték meg szakdolgozatukat nyelvtudomány, irodalomtudomány vagy kommunikáció és médiatudomány témakörben. Idegen nyelvű dolgozattal is lehet pályázni.

A munkákat a Filológia.hu folyóirat szerkesztőbizottsága, a szakterület elismert szakemberei fogják bírálni. A legjobbnak ítélt dolgozatokat a folyóirat megjelenteti, illetve könyvcsomaggal jutalmazza. A legkiválóbb szakdolgozat írója megkapja az MTA Modern Filológiai Társaságának elismerő díját. A díjakat a társaság éves konferenciáján adják át.

A dolgozatokat pdf formátumban a filologia.hu[kukac]gmail.com címre várják, legkésőbb 2015. november 30-ig. A levél tárgyába írják bele: Az év szakdolgozata 2015, a csatolt fájl neve tartalmazza a pályázati kategória rövidítését (IR = irodalom, NY = nyelvészet, KO = kommunikáció és médiatudomány), a dolgozat nyelvének rövidítését (HU = magyar, EN = angol, DT = német, RU = orosz, SP = spanyol, OL = olasz stb.), egy kulcsszót a dolgozatból és a pályázó nevét (például: NY_HU_slam_SzorgosHanna.pdf, IR_DT_Erzaehltechniken_ DolgosBence.pdf). A pályázáshoz külön töltsék ki a http://goo.gl/forms/Agmt4aBW1U linken található űrlapot. A zsűri az értékelés során csak a formai szempontból megfelelő pályázatokat veszi figyelembe.

Egy pályázó több dolgozatot is benyújthat, ha a munkák megfelelnek a pályázati feltételeknek. A pályázatra beadott dolgozatokat a szerkesztőbizottság harmadik személynek nem adja át, csupán a Filológia.hu folyóiratban jelentetheti meg. A pályázatról további információkat a filologia.hu[kukac]gmail.com címen Veszelszki Ágnestől lehet kérni.

 

 

Budapest, 2015. szeptember 15-én

 

 

Prof. dr. Nyomárkay István

akadémikus

a Modern Filológiai Társaság elnöke

 

 

Dr. Veszelszki Ágnes

a Filológia.hu folyóirat szerkesztője