Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A Vörös Ujság. Egy kommunista lap a Népköztársaságban és a Tanácsköztársaságban, 1918-1919. - Azonosított cikkek Práger József szerint
Tartalomjegyzék
A Vörös Ujság. Egy kommunista lap a Népköztársaságban és a Tanácsköztársaságban, 1918-1919.
1. Bevezetés
1.1. Megjegyzések a dolgozat módszeréről
2. A történelmi körülmények
3. A Vörös Ujság története
3.1. A Vörös Ujság indulása
3.2. A Vörös Ujság március 21-ig
3.3. A Vörös Ujság március 21. után
4. A Vörös Ujság tartalmi elemzése
4.1. Az újság tematikája
Március 21. után
4.2. Két nevezetes lapszám
A március 21-i hatalomátvétel
4.3. A Vörös Ujság és a nemzetközi politika
4.4. A Vörös Ujság véleménye a nemzeti sorskérdésekről
4.5. A Vörös Ujság és a belpolitika
A hatalomátvétel után
A belpolitika tavaszi eseményei
A Vörös Ujság legjelentősebb sajtóvitái
4.6. A Vörös Ujság és a kultúra
A sajtó feladata és résztvevői
5. A Vörös Ujság formai bemutatása
5.1. Minőség, stílus
A korszak nyelve
5.2. Sajtóetika
Cikkaláírások
6. Összegzés
Melléklet
I. A Vörös Ujság azonosított cikkei
Révai József azonosított cikkei az Ifjúkori írások szerint
Révai kétes hitelességű cikkei az Ifjúkori írások szerint
Azonosított cikkek Práger József szerint
A március 18-i (a párizsi kommünre emlékező) 36. szám egyes szerzői
II. Életrajzok
III. Ábrák:
IV. Irodalom, források
Minden oldal

Azonosított cikkek Práger József szerint (Práger 1955. Az itt felsorolt Révai-cikkek közül az Ifjúkori írások többet is téves azonosításnak tart. Vö. a Ifjúkori írások fenti felsorolásával.)

 

Megjelenés dátuma

Cikk címe

Cikk szerzője

04. 25.

Nemzetközi ellenforradalom (vezércikk)

Révai József

04. 27.

Osztályöntudat és fegyelem (vezércikk)

Révai József

04. 30.

Az ellenforradalom földjén (vezércikk)

Révai József

05. 01.

Május elseje (vezércikk)

Révai József

05. 22.

Sovinizmus (vezércikk)

Révai József

05. 29.

Élelmezési nehézségek (vezércikk)

Révai József

05. 30.

Az éhség veszedelme (vezércikk)

Révai József

06. 07.

Levinié (vezércikk)

Révai József

06. 10.

A párisi konferencia jegyzéke a magyar tanácskormányhoz (vezércikk)

Révai József

06. 11.

A felszabadult Kassa ünnepe (vezércikk)

Révai József

06. 15.

A tanácsok országos gyülése (vezércikk)

Révai József

06. 18.

Szlovák Tanácsköztársaság (vezércikk)

Révai József

06. 20.

A világforradalom útja (vezércikk)

Révai József

06. 26.

Proletárdiktatura vagy burzsoádiktatura? (vezércikk)

Révai József

Letörtük az ellenforradalmat

Révai József

06. 29.

Az egyéni cselekvés és az osztályharc

Révai József

07. 06.

A burzsoázia osztályharca

Révai József

07. 11.

Tiszta közigazgatást!

Révai József

07. 15.

Szociáldemokrata (vezércikk)

Révai József

07. 20.

Nem dátumokra (vezércikk)

Révai József

07. 23.

A blokád (vezércikk)

Révai József

07. 25.

Forradalom Horvátországban (vezércikk)

Révai József

08. 01.

Ellenforradalom (vezércikk)

Révai József

08. 02.

Döntő óra

Révai József

06. 06.

Pártütő angyalok (vezércikk)

Rudas László

06. 22.

Proletárpolitika és emberi eszme (vezércikk)

Rudas László

06. 29.

Július 14. (vezércikk)

Rudas László

07. 18.

Történelmi hivatása

Rudas László

06. 07.

Nemzeti hadsereget és keresztény pártot szerveztek Bécsben

Alpári Gyula

07. 10.

Sajtószabadság és kapitalizmus

Lukács György