Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Walkó, Ádám: The Croatian Literary Avant-Garde 1907–1933

In Croatian literature it was Janko Polić Kamov, who first used free verse and free metres in his first book of poems in 1907, against the Simbolic-Seccesionist fixed verse of the Modern. In his poetry unfolds for the first time the expressionistic poetry by denying the idea of Beauty and the struggle of the lyrical subject. In Croatian literature from all of Avant-Garde movements, only Expressionism could reach wider affirmation and become a recognisable literary form of importance. The Italian Futurism could only partly inspire the Croatian literary circles, but the German Expressionism affected to it as a real generator. In theoretic establishment of the Croatian Expressionism  the periodicals of Vladimir Čerina and Ulderiko Donadini, and the Croatian Spring Salon played significant role, and the expressionistic poetry reaches its highest peaks with the works of Antun Branko Šimić. He improved towards perfection the free verse and metres in metric and thematic aspects that Kamov started. The South Slavic version of the Dada, the Zenitism builds its poetry on ancient, barbarian instincts of the Balkans. After the chief editor of the periodical  Zenit has moved to Belgrade, the Croatian relations of Zenitism has deceased, the Croatian pandem of the Serb Surrealism could not emerge. By the middle of 1930's all the Avant-Garde movement faded away, the „Classics“ are dead, political refuges or prisoners, but from the 1970's in the intermedial and visual poetry of the Postmodern Josip Sever, Ivan Slamnig, and from the 1980's the Quorum-generation reaches back to Avant-Garde elements.