Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Szabó, Lilla: Fake news: virus, weed, water or villain? The framing of fake news by the media in the United States of America

The term fake news, i.e. news that spread false information, has been prevalent in public discourse since the 2016 presidential elections in the United States and the French presidential elections in 2017 (Veszelszki 2017). However, determining what pieces of news can be considered as fake news is not straightforward (Aczél 2017). The paper attempts to take a step towards understanding the way fake news is conceptualised in the context of the social networking site Facebook, with the help of cognitive linguistics, and more specifically, frame semantics (cf. Fillmore 2006). Based on the analysis of 102 articles posted on the website of six news outlets, it is hypothesized that fake news is frequently defined in terms of the FAKE NEWS IS A VIRUS (e.g. the dissemination of fake news), FAKE NEWS IS WEED (e.g. weeding out blatant fake news), FAKE NEWS IS WATER (tide of fake news) and FAKE NEWS IS AN ENEMY (e.g. the fight against fake news) conceptual metaphors, which appear not only within the given news article, but intertextually as well.

Keywords: fake news, Facebook, frame semantics, conceptual metaphors, intertextuality