Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Robin, Edina: Reediting Translated Texts. What does the editor do with the translation?

Translation scholars have long been interested in studying the characteristics and process of retranslation. However, the descripitive study of reedited translated texts – as well as editing and revision in general – has so far evaded the watchful eyes of researchers. Mentions of reedited texts in translation studies are few and far between. Thus the aim of this paper is to summarize and connect the existing theories on retranslation and editing, and on that basis compare the first and then reedited translation of a modern literary novel. The study involves discussing the reasons behind reeditions, analyzing the operations of the editor and examining the effected revision parameters – that is exploring how re-editing can improve the quality of a translated text, without retranslating it. In this case study, two published Hungarian translations – the translation and reedition – of a classical tale, The Lion, the Witch and the Wardrobe by C. S. Lewis will be compared first using computerised statistical methods, and then by contrastive text analysis. The quantitative and qualitative analyses reveal that the editor concentrates mainly on the norms of the target language and – in contrast with the retranslation hypothesis – does not aim to bring the translation closer to the original source text. The editor performs a series of editorial operations which result in a text that is more acceptable and easier to process for the reader.

Keywords: retranslation, reediting, parameters, editorial operations, optimalisation