Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Németh, Luca Anna: An attempt at organization by the literary modernity – The story of the Vörösmarty Academy and its role in the literary life of the beginning of the 20th century

The story of the literary associations is considered a peripheral area in the mainstream researches of literary history, although these organizations join in numerous points to the main events of the history of the hungarian literature and culture. In the study I present the modern hungarian literature’s first attempt at organization called Vörösmarty Academy on the basis of bequests found in the Petőfi Literary Museum, as well as the other documents, correspondences and articles of the period, taking focus on the main purposes of the association and its role in the literary life of the beginning of the 20th century.

The members of the organization wanted to found a new literary prize which had a French sample and they started to work on a summary of the hungarian history of literature. Although these purposes wasn’t able to be realized because of historical reasons, the Vörösmarty Academy’s role and importance in the actuation and foster of the cult of Ady Endre can not be queried, and as the first attempt to be organized the progressive literature, can not be ignored in the course of review of this period of the hungarian literature.

 

Keywords: literary organizations, modern Hungarian literature, attempt to organize, cult of Ady Endre, Vörösmarty Prize