Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Klaudia Bednárová-Gibová: EU discourse as a textual, legal and linguistic challenge

The paper sets out the conceptual framework for EU discourse by showing how EU translation is conceptualized in the extant typologies of legal translation and analysing what factors mould the language of EU law. It is underscored that EU translation differs in many respects from traditional legal translation and is affected by a vast array of procedural, political and institutional factors which are conducive to the overall hybridity of EU discourse. There is an account of selected legal translation typologies as propounded by Kjaer, de Groot and Cao in order to illustrate a truly specific position of EU translation among legal texts. Trosborg's and Garzone's textual approaches drawing on EU texts' hybridity are also commented upon. In the latter sections, the paper casts some light on the translation of EU law and its preconditions resulting from the policy of EU multilingualism. Lastly, attention is paid to the specificities of EU-English as a product of convergence of legal traditions and interlingual assimilation marked by proclaimed syntactic as well as semantic simplification.

Key words: legal language, legal translation, EU-discourse, EU-translation, EU-English