Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Gedeon, Sarolta: The history of reception of Dostoevsky in Hungary between 1945 and 1958

The materialistic literary mentality of the 1950’s did not consider the works of art as they exist in themselves but as tools of education in the process of forming minds. In Hungary from the works of Dostoevsky only those were issued which could be accepted by the communist leadership, of which the most significant was the novel Crime and Punishment. Generally speaking certain works of Dostoevsky were considered preposterous, particularly Notes from Underground, Brothers Karamazov, but mostly The Adolescent, A Writer’s Diary, Demons and The Double. Dostoevsky was considered dangerous as he was seen as the tool of deception which is intensified by the effectiveness and style of his “visualization power”. The other reason for opposing the works of Dostoevsky was that at that time he was very popular according to the value judgments of the “civic” Western European literary. In the West they saw the great mystic in him, who as the philosopher of suffering and humility offered reconciliation instead of revolution. In the Hungarian postscripts written in the fifties the most commonly expressed criticism against Dostoevsky was his anti-revolutionary thinking but his realism was recognized as his social representation could be used for demonstrating the negative nature of capitalist society.