Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Fábics, Tamás: Late Ancient Slavic dialects in the Carpathian Basin reconstructed based on modern Hungarian toponyms

According to many researchers' opinion, a relative unity of Ancient Slavic language could have taken place until IV century A.D. Starting from IV century and until VIII-IX century A.D. it is only the late Ancient Slavic dialects that can be referred to. Heterogeneous results of linguistic changes of late Ancient Slavic period observable in certain Ancient Slavic dialects or dialectic groups are attributable to the solution of unity. At the time of Hungarian conquest of the Carpathian Basin the Ancient Slavic unity had already ceased to exist.

In the Carpathian Basin the Magyars got in touch with Slavs whose language they borrowed a variety of words and toponyms from. Numerous toponyms borrowed in such a manner by the Hungarian language can shed light on the language characteristics of Late Ancient Slavic dialects of the Carpathian Basin. Based on the modern Hungarian toponyms this work establishes three types of progression of Early Ancient Slavic sound combinations *ktь (*ktĭ), *tь (*ti), *gь (*gi), *kь (*ki).

 

Keywords: Ancient Slavic dialects, Hungarian toponyms, Hungarian language, progression of sound combinations, split of Ancient Slavic unity