Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Baranyai, Mihály: Linguistic particulars of secession in the short stories of Margit Kaffka

It was a long time debate whether we can speak of the seccesion trend in literature. The fact that the style of secession is accepted in literature is principally owed to the reforming work of Zoltán Szabó and his collegues. Its demarcation from similar trends such as impressionism and symbolism requires further inspection. In my essay I will describe the grammatic attributes of secession, sensitivity, illusions, decorative patterns taken from art, decorative style and at least but not last word and sentence framing that has a spindle-like construction in Margit Kaffka’s short stories written between 1909 and 1913. According to my essay the following assumption can be drawn: the main characteristics of Margit Kaffka’s use of language are decorative styles and symbols, decorative sensitivity and images drawn from the world of art and from the East. She frequently applies lyric tools in her literal works and likes to apply wavering and spindle-like sentences. On the other hand she rarely uses the style of images and static discription. Perhaps there is a tendency of less decorativity in her writings as the years pass on and her style becomes rather simplified.

 

Keywords: secession, decorativity, decorative pattern, stylization, spindle-like sentence construction