Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Abstracts in English
Brichter, Edit: Terminology and image of the world

Terminology is a rapidly evolving discipline of our age. Technical terms are analysed on the basis of language purity, of the intradisciplinar and international exchange of information, or of the connection between professional terminologies and everday language. The transformation of the individual conception of the universe hiding behind particular words into linguistic expressions is particularly informative.

 
Gonda, Zsuzsa: From the Nomenclatures to the Wiktionary. The contrastive analyzing of printed and digital dictionaries

The study illustrates the quantitative and qualitative representatives of dictionary information in a historical way. The focus is the function of the different dictionary types. The study shows how we can read dictionary information and what the knowledge building process is during reading a dictionary text. Furthermore the study categorizes the different types of printed and digital dictionaries, then creates the modell of the prototypical dictionary. In brief the prototypical printed and digital dictionary texts which help define the reading process of digital dictionaries are compared.

 

Keywords: prototypical dictionary, digital text, information, reading comprehension

 

 

 
Fábián, Krisztina: The concept of CONSCIENCE in Russian language and culture

This article based on the results of a cognitive linguistic research about the concept of conscience in three languages: Russian, Hungarian and English. In the focus of this paper is the feature of conscience in Russian language and culture. The analysis covers language patterns of several dictionaries, and The National Russian Language Corpus (RUSCORPORA). The basis of assay were Russian idioms, and expressions of contemporary Russian language use. Main goal of this article was to characterize the conceptual metaphor of conscience in Russian language and culture. Besides this, to review and summerize the results of research in all three examined languages. Moreover, to think about those several questions, witch could bring the research forward.

 

Keywords: Russian language and culture, concept of conscience, conceptual metaphor, cognitive lingiustic research

 
Császári, Éva: The lingustic image of world of dialect of Slovaks in Bükkszentkereszt

The study presents the today’s state of Slovak dialect through functional layers of language with special regard to faetures of linguistic image of world in the extended context of intellectual culture. It shows the antecedents of bilingualism and loss of language of Slovaks in Hungary, the reasons of forcing back of Slovak native language, the consequences of loss of prestige of native language. The oldest layer of linguistic image of world is the world of belief, native religiousness and special field of religious holidays.The recent layers of lingustic image of world appears mostly in the vocabulary of traditional nutrition and trades. The names and specially the system of geographical names create the most particular layer of linguistic image of world of Slovaks in Bükkszentkereszt. The specific layers of language of Slovaks’ in Bükkszentkereszt mediate an image of world in individual language which is in contact with the language of majority nation but its  speciality comes from the existence of Slovak language which contains their own and the ancestors’ experiences of life.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

9. oldal / 16