Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társaságának online folyóirata
A 2016-os társasági konferencia

A konferenciát idén is az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékánja, Borhy László nyitotta meg. 

A Pro Neophilologia in Hungaria érdemérmet idén Jászay László professzornak adta át Nyomárkay István, a társaság elnöke.

Bővebben... [A 2016-os társasági konferencia]
 
Világkép és etimológia

A konferencia időpontja:

Budapest, 2016. június 22.

A konferencia helyszíne:

Gólyavár, Pázmány terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

 

Bővebben... [Világkép és etimológia]
 
Az év szakdolgozata 2015: pályázati felhívás

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága a 2009-től folytatott hagyományának megfelelően pályázatot hirdet „Az év szakdolgozata” címmel – nyelvtudomány, irodalomtudomány, illetve kommunikáció és médiatudomány témakörben.

Bővebben... [Az év szakdolgozata 2015: pályázati felhívás]
 
A 2015-ös konferencia megnyitása

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága Frazeológia – az emberi világkép tükrözője címmel 2015. június 24-én az ELTE BTK Gólyavárában konferenciát rendezett.

Bővebben... [A 2015-ös konferencia megnyitása]
 
Frazeológia – az emberi világkép tükrözője

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága Frazeológia – az emberi világkép tükrözője címmel konferenciát rendez.

Az egyes szavak mögött meghatározó és jellegzetes szemléleti háttér húzódik meg, amint ezt már Humboldt óta tudjuk. Különösen érdekes a különböző frazeológiai kapcsolatokban ennek a témának a kutatása. Idei konferenciánkat a frazeológiai kapcsolatok különböző nyelvekben megmutatkozó jellegzetességeinek kutatására szánjuk. A téma természetesen kiterjedhet a frazeológiának a szótárszerkesztésben, a fordításban, sőt az oktatásban betöltött szerepére is.

 

Időpont:

2015. június 24.

Helyszín:

1088 Budapest, Múzeum krt. 4. Gólyavár, B terem (Pázmány-terem)

 

A konferencia programja:

Bővebben... [Frazeológia – az emberi világkép tükrözője]
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

2. oldal / 15