Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társaságának online folyóirata
Folyóiratunk Tudománykommunikáció tematikus száma

A tudománykommunikáció legfontosabb aspektusainak megvitatására szervezte meg a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézete, illetve a 2017 óta működő TudCom tudománykommunikációs kutatócsoport a 2018. május 11-ei Tudománykommunikáció konferenciát, amelyen hetvennél több résztvevő számolt be kutatásairól.

Bővebben... [Folyóiratunk Tudománykommunikáció tematikus száma]
 
A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései

A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései
Emlékkonferencia Papp Andrea tiszteletére

 

Időpont: 2018. június 25.
Helyszín: ELTE BTK Gólyavár, Pázmány terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

Bővebben... [A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései]
 
Megjelent új számunk

Felkerült a folyóiratunk legutóbbi számának véglegesített, oldalszámokkal ellátott verziója az oldalunkra.

 

A tartalomból:

Bővebben... [Megjelent új számunk]
 
Papp Andrea (1950–2018)

Az MTA Modern Filológia Társasága mély fájdalommal és megrendüléssel tudatja, hogy szeretett és tisztelt főtitkár asszonyunk, az ELTE BTK Idegen Nyelvi Lektorátus volt vezetője, 2018. február 25-én, életének 68. évében elhunyt. Papp Andrea halála pótolhatatlan vesztesége a magyarországi anglisztikának, fordítástudománynak, az Egyetemnek és minden kollégájának, barátjának, tanítványának.

Bővebben... [Papp Andrea (1950–2018)]
 
Nyomárkay István köszöntése

2017. április 7-én volt Társaságunk elnökének, Nyomárkay István akadémikusnak a születésnapi köszöntő ünnepsége az MTA könyvtárának konferenciatermében.

Bővebben... [Nyomárkay István köszöntése]
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 15