Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társaságának online folyóirata
Tegnapi filológiánk mai szemmel. Konferenciaprogram

2010. október 27–28.

Budapest, ELTE BTK, Gólyavár B terem

 

Október 27. szerda

Délelőtti ülés

Üléselnök: Nyomárkay István

 

10.00–10.15

Köszöntő: Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja

10.15 – 10.30

Pro Neophilologia in Hungaria 2010 érdemérem átadása

Nyitó előadás: Nyomárkay István, a Modern Filológiai Társaság elnöke

10.30–10.45

Jeremiás Éva: Az iranisztika kezdetei a Magyar Királyi Tudomány-Egyetem Bölcsészeti Karán a kiegyezés után

10.45–11.00

Bańczerowski Janusz: Paradigmaváltás a nyelvtudományban

11.00–11.15

Gósy Mária: Beszédszövegek filológiai szempontból

11.15–11.30

Székely Gábor: Még egyszer a fokozásról és a mérésről

11.30–11.45

Pátrovics Péter: Az időfogalom és a nyelvi időrendszer

11.45–12.00

Ráduly Zsuzsanna: A kémiai elemek nevének eredete a magyarban és a lengyelben

12.00–12.30

Vita

 

12.30–14.00

Ebéd, kávészünet

 

Délutáni ülés

Üléselnök: Bańczerowski Janusz

 

14.00–14.15

Albert Sándor: Milyen volt az 50-es évek „magyar” fordításelmélete?

14.15–14.30

Lipták Erika: Kétnyelvű oktatás párban tanítós módszerrel a nemzetközi érettségi vizsgáig

14.30–14.45

Jászay László: A nyelvi világkép az orosz „hóvihar” fogalomban

14.45–15.00

Benő Attila: Modális jelentés és fordítás

15.00–15.15

Papp Andrea: „Jobb, mint az eredeti”: „Olvasható” angolszász gyerekirodalmi művek

15.15–15.30

Szijj Ildikó: Igei paradigmák az első spanyol es portugál nyelvtanokban (Antonio de Nebrija és Fernão de Oliveira)

15.30–15.45

Sárosdyné Szabó Judit: Hagyományok és reformok a nyelvoktatásban

15.45–16.00

Dziewońska-Kiss Dorota: A frazeológia szerepe a világ nyelvi képének rekonstruálásában (magyar és lengyel nyelvi anyag alapján)

16.00–16.30

Vita

 

Október 28. csütörtök

Üléselnök: Papp Andrea

 

10.00–10.15

Balázs Géza: Az internet jellege. A nyelv változó medialitása

10.15–10.30

Vihar Judit: A japán nyelv az új fogalmak tükrében; fordítási problémák

10.30–10.45

Veszelszki Ágnes: A digilektus hatása a nem digitális médiumokra

10.45 – 11.00

Farczádi Bencze Tamás: A reália fogalmának értelmezése Mark Twain Tom Sawyer kalandjai című regényének magyar fordításai alapján

11.00–11.15

Dudás Mária: Az igéből képzett főnév vonzatai a bolgár nyelvben

11.15–11.30

Manhercz Mónika: A német nemzetiségi nyelvoktatás helyzete egy hazai német településen

11.30–11.45

Zachar Viktor: „Offshore-lovagok Jamaica-koalíciója” – politikai neologizmusok a német és a magyar nyelvben és az ezekkel kapcsolatos fordítási problémák

11.45–12.00

Lesfalviné Csengődi Ágnes: A nyelvi kontinuum jellegéből adódó kérdések szláv nyelvterületen

12.00–12.30

Vita

 
Nyomárkay István Vatroslav Jagić Emlékérmet kapott

Nyomárkay István akadémikust, az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézete nyi_kit1professor emeritusát a Horvát Filológiai Társaság a horvát–magyar nyelvi és irodalmi kapcsolatok közép-európai összefüggésben való tanulmányozásában és bemutatásában kifejtett kiemelkedő munkásságának elismeréseként Vatroslav Jagić Emlékérem kitüntetésben részesítette.

 

Bővebben... [Nyomárkay István Vatroslav Jagić Emlékérmet kapott]
 
Tegnapi filológiánk mai szemmel

Az MTA Modern Filológiai Társasága konferenciát rendez
TEGNAPI FILOLÓGIÁNK MAI SZEMMEL
címmel.

 

A konferencia helye: ELTE BTK Gólyavár B terem

A konferencia időpontja: 2010. október 27−28.

Bővebben... [Tegnapi filológiánk mai szemmel]
 
Szótárak, szólások, nevek vonzásában: könyvbemutató

2010. június 2-án 14 órakor a Múzeum körúti 4/A épület kari nagytanácstermében lesz a Fábián Zsuzsanna tiszteletére készített Szótárak, szólások, nevek vonzásában című kötet könyvbemutatója. A könyvet Bárdosi Vilmos és Kiss Gábor szerkesztette.

További információ a kötetről.

 
Megjelent: Világkép a nyelvben

Megjelent a Modern Filológiai Társaság 2009 júniusában rendezett konferenciájának Világkép a nyelvben című kötete.

 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 Következő > Utolsó >>

13. oldal / 15