Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társaságának online folyóirata
Bańczerowski Janusz születésnapi köszöntése

A 2011-es év egy köszöntő ünnepséggel indult: Bańczerowski Janusz professzor kerek évfordulós születésnapját ünnepelte a több mint száz összegyűlttel január 4-én a Kari nagytanácsteremben.

Az ünnepségen öt köszöntő hangzott el: elsőként Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja dékáni szerepében és magánemberként is köszöntötte az ünnepeltet. Ráduly Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docens és Jászay László intézetigazgató egyetemi tanár Bańczerowski professzor szakmai életútját ismertették, kiemelve iskolateremtő tevékenységét, a magyarországi szlavisztika fejlesztésében végzett nélkülözhetetlen munkáját. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának elnök-rektorhelyettese, Gadányi Károly is méltatta a professzor munkásságát, és azt elismerendő átadta a Savaria Egyetemi Központ aranygyűrűjét. Ötödikként Nyomárkay István akadémikus köszöntőbeszédére került sor: a tiszta hang, abszolút hallás metaforára felépített beszéd az emberi-baráti kapcsolat fontosságát is kiemelte.

A köszöntők között kifejezetten az ünnepeltnek kiválasztott zeneszámok (például: Chopin a-moll mazurkája vagy a Dzisiaj w Betlejem) hangzottak el, a Zenei Tanszék énekkara, Dominkó István, Heiter Melinda előadásában. Lengyel verseket eredetiben vagy magyar fordításban hallottunk a Lengyel Tanszék hallgatóitól (Szatzker Helga, Bajnai Sándor, Tóth Szilvia).

A megható ünnepség után pezsgős koccintás következett, amelyen a lengyel szakosok a Sto lat születésnapi dal eléneklésével is köszöntötték az ünnepeltet.

Gratulálunk Bańczerowski Janusznak!

 

Nyomárkay István ünnepi köszöntője

Beszámoló az ünnepségről az ELTE BTK honlapján

A fotókat a Bővebben... szövegre kattintva tekintheti meg.

Bővebben... [Bańczerowski Janusz születésnapi köszöntése]
 
Nyomárkay István akadémiai székfoglalója

2010. december 6-án volt Nyomárkay István akadémiai székfoglalója.2010-12-06_Nyomrkay_Istvn_szkfoglal_40


A laudációt Kiss Jenő akadémikus mondta.

Nyomárkay István előadásának címe: Filológia - a nyelvi kapcsolatok kutatásának tudománya (Magyar hatás a 16. századi horvát jogi terminológiában). Az Akadémia felolvasóterme megtelt az előadáson.

Az előadáson készült képek itt megtekinthetőek.

 
Bańczerowski Janusz Eötvös-emlékérmet kapott

Prof. dr. hab. Bańczerowski Janusz 2010 szeptemberében kapta meg az Eötvösfoto_bj Loránd Tudományegyetem szenátusától és rektorától az Eötvös Loránd-emlékérmet.

Gratulálunk az elismeréshez!

 

 
Az mfszemle.hu honlapról

A félreértések elkerülése végett tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a www.mfszemle.hu honlap (már) nem a Modern Filológiai Társaság honlapja. Ha a Modern Filológiai Társaság folyóiratában szeretnének publikálni, ezt a www.filologia.hu oldalon tehetik meg (e-mail címünk: filologia.hu[kukac]gmail.com).

 
Tegnapi filológiánk mai szemmel. Konferenciaprogram

2010. október 27–28.

Budapest, ELTE BTK, Gólyavár B terem

 

Október 27. szerda

Délelőtti ülés

Üléselnök: Nyomárkay István

 

10.00–10.15

Köszöntő: Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja

10.15 – 10.30

Pro Neophilologia in Hungaria 2010 érdemérem átadása

Nyitó előadás: Nyomárkay István, a Modern Filológiai Társaság elnöke

10.30–10.45

Jeremiás Éva: Az iranisztika kezdetei a Magyar Királyi Tudomány-Egyetem Bölcsészeti Karán a kiegyezés után

10.45–11.00

Bańczerowski Janusz: Paradigmaváltás a nyelvtudományban

11.00–11.15

Gósy Mária: Beszédszövegek filológiai szempontból

11.15–11.30

Székely Gábor: Még egyszer a fokozásról és a mérésről

11.30–11.45

Pátrovics Péter: Az időfogalom és a nyelvi időrendszer

11.45–12.00

Ráduly Zsuzsanna: A kémiai elemek nevének eredete a magyarban és a lengyelben

12.00–12.30

Vita

 

12.30–14.00

Ebéd, kávészünet

 

Délutáni ülés

Üléselnök: Bańczerowski Janusz

 

14.00–14.15

Albert Sándor: Milyen volt az 50-es évek „magyar” fordításelmélete?

14.15–14.30

Lipták Erika: Kétnyelvű oktatás párban tanítós módszerrel a nemzetközi érettségi vizsgáig

14.30–14.45

Jászay László: A nyelvi világkép az orosz „hóvihar” fogalomban

14.45–15.00

Benő Attila: Modális jelentés és fordítás

15.00–15.15

Papp Andrea: „Jobb, mint az eredeti”: „Olvasható” angolszász gyerekirodalmi művek

15.15–15.30

Szijj Ildikó: Igei paradigmák az első spanyol es portugál nyelvtanokban (Antonio de Nebrija és Fernão de Oliveira)

15.30–15.45

Sárosdyné Szabó Judit: Hagyományok és reformok a nyelvoktatásban

15.45–16.00

Dziewońska-Kiss Dorota: A frazeológia szerepe a világ nyelvi képének rekonstruálásában (magyar és lengyel nyelvi anyag alapján)

16.00–16.30

Vita

 

Október 28. csütörtök

Üléselnök: Papp Andrea

 

10.00–10.15

Balázs Géza: Az internet jellege. A nyelv változó medialitása

10.15–10.30

Vihar Judit: A japán nyelv az új fogalmak tükrében; fordítási problémák

10.30–10.45

Veszelszki Ágnes: A digilektus hatása a nem digitális médiumokra

10.45 – 11.00

Farczádi Bencze Tamás: A reália fogalmának értelmezése Mark Twain Tom Sawyer kalandjai című regényének magyar fordításai alapján

11.00–11.15

Dudás Mária: Az igéből képzett főnév vonzatai a bolgár nyelvben

11.15–11.30

Manhercz Mónika: A német nemzetiségi nyelvoktatás helyzete egy hazai német településen

11.30–11.45

Zachar Viktor: „Offshore-lovagok Jamaica-koalíciója” – politikai neologizmusok a német és a magyar nyelvben és az ezekkel kapcsolatos fordítási problémák

11.45–12.00

Lesfalviné Csengődi Ágnes: A nyelvi kontinuum jellegéből adódó kérdések szláv nyelvterületen

12.00–12.30

Vita

 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 Következő > Utolsó >>

12. oldal / 15