Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társaságának online folyóirata
Választmány és közgyűlés 2011 tavaszán

2011. március 17-én volt a Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társaságának választmányi ülése. Az ülésen a választmány nagy többsége megjelent. A választmány megszavazta az alapszabály módosítását, illetve a társaság közhasznú társasággá való alakítását. A társaság elnöke, Nyomárkay István akadémikus bejelentette, hogy a társaság éves konferenciáját 2011. június 21-én és 22-én tervezik a Múzeum körúti Gólyavár épületében. A konferencia címe: A szótól a szövegig. A konferencia időpontját, helyszínét és tematikáját a választmány jóváhagyta. Utolsó napirendi pontként a társaság választmánya a Modern Filológia Társaság érdemérmének, a Pro Neophilologia in Hungaria díjnak az odaítéléséről döntött. Az érdemérmet a társaság az éves konferencián adja át a kitüntetettnek.
A választmányt − az előre meghirdetettek szerint − követte a további tagokkal kibővült közgyűlés. A közgyűlés a választmány minden javaslatát egyhangúlag elfogadta.

 
A lengyel–magyar barátság napja

A poznańi Adam Mickiewicz Egyetem Nyelvészeti Intézete a lengyel–magyar barátság napja (Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, 2011. 03. 23.) alkalmából „Magyar–lengyel kapcsolatok, kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás” címmel tudományos ülésszakot és hungarológiai műhelyt hirdet. A konferenciára előadóként vagy résztvevőként január 20-ig lehet jelentkezni.

Részletek és jelentkezési lap a pdf-dokumentumban.

 

 

 
Nyomárkay István köszöntője Bańczerowski Janusz születésnapjára

Bańczerowski Janusz hetvenéves

 

Bańczerowski Janusz professzor úr, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Lengyel Filológiai tanszékének egykori vezetője és a Szláv és Balti Filológiai Intézet igazgatója 2011. január 2-án tölti be hetvenedik életévét.

A köszöntő nincs könnyű helyzetben már csak a műfaj miatt sem. Úgy vélem, nem szükséges pályaképet felvázolnom, hiszen a professzor urat Magyarországon kívül az egész közép-európai régióban jól ismerik, több száz tudományos közleménye mellett a munkáira történt közel két ezer hivatkozás ékes bizonyítéka annak, hogy ismerik és értékelik. Így ebben a hivatalos, de érzelmi hátterét és tartalmát tekintve szubjektív köszöntőben egyéniségének és munkái szellemi hátterének néhány, általam fontosnak érzett vonását emelem csupán ki.

Bővebben... [Nyomárkay István köszöntője Bańczerowski Janusz születésnapjára]
 
Bańczerowski Janusz születésnapi köszöntése

A 2011-es év egy köszöntő ünnepséggel indult: Bańczerowski Janusz professzor kerek évfordulós születésnapját ünnepelte a több mint száz összegyűlttel január 4-én a Kari nagytanácsteremben.

Az ünnepségen öt köszöntő hangzott el: elsőként Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja dékáni szerepében és magánemberként is köszöntötte az ünnepeltet. Ráduly Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docens és Jászay László intézetigazgató egyetemi tanár Bańczerowski professzor szakmai életútját ismertették, kiemelve iskolateremtő tevékenységét, a magyarországi szlavisztika fejlesztésében végzett nélkülözhetetlen munkáját. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának elnök-rektorhelyettese, Gadányi Károly is méltatta a professzor munkásságát, és azt elismerendő átadta a Savaria Egyetemi Központ aranygyűrűjét. Ötödikként Nyomárkay István akadémikus köszöntőbeszédére került sor: a tiszta hang, abszolút hallás metaforára felépített beszéd az emberi-baráti kapcsolat fontosságát is kiemelte.

A köszöntők között kifejezetten az ünnepeltnek kiválasztott zeneszámok (például: Chopin a-moll mazurkája vagy a Dzisiaj w Betlejem) hangzottak el, a Zenei Tanszék énekkara, Dominkó István, Heiter Melinda előadásában. Lengyel verseket eredetiben vagy magyar fordításban hallottunk a Lengyel Tanszék hallgatóitól (Szatzker Helga, Bajnai Sándor, Tóth Szilvia).

A megható ünnepség után pezsgős koccintás következett, amelyen a lengyel szakosok a Sto lat születésnapi dal eléneklésével is köszöntötték az ünnepeltet.

Gratulálunk Bańczerowski Janusznak!

 

Nyomárkay István ünnepi köszöntője

Beszámoló az ünnepségről az ELTE BTK honlapján

A fotókat a Bővebben... szövegre kattintva tekintheti meg.

Bővebben... [Bańczerowski Janusz születésnapi köszöntése]
 
Nyomárkay István akadémiai székfoglalója

2010. december 6-án volt Nyomárkay István akadémiai székfoglalója.2010-12-06_Nyomrkay_Istvn_szkfoglal_40


A laudációt Kiss Jenő akadémikus mondta.

Nyomárkay István előadásának címe: Filológia - a nyelvi kapcsolatok kutatásának tudománya (Magyar hatás a 16. századi horvát jogi terminológiában). Az Akadémia felolvasóterme megtelt az előadáson.

Az előadáson készült képek itt megtekinthetőek.

 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 Következő > Utolsó >>

12. oldal / 15