Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társaságának online folyóirata
Veszprémi Műhely könyvbemutató

Meghívó könyvbemutatóra

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára tisztelettel meghívja soron következő Agora-programjára, amelynek keretében a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara bemutatja Veszprémi Műhely – Vniversitas Pannonica elnevezésű könyvsorozatát.

Bővebben... [Veszprémi Műhely könyvbemutató]
 
A magyar fordítók és tolmácsok napja

Az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke 2011. április 7-8-án rendezi XIII. tudományos konferenciáját és öregdiák-találkozóját "A magyar fordítók és tolmácsok napja" eseménysorozat keretében.

Bővebben... [A magyar fordítók és tolmácsok napja]
 
Netszó-pályázat

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működő Kommunikáció: internet és média nyelvészeti műhely netszó-pályázatot hirdet.

A pályázati plakát itt található.

Bővebben... [Netszó-pályázat]
 
Választmány és közgyűlés 2011 tavaszán

2011. március 17-én volt a Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társaságának választmányi ülése. Az ülésen a választmány nagy többsége megjelent. A választmány megszavazta az alapszabály módosítását, illetve a társaság közhasznú társasággá való alakítását. A társaság elnöke, Nyomárkay István akadémikus bejelentette, hogy a társaság éves konferenciáját 2011. június 21-én és 22-én tervezik a Múzeum körúti Gólyavár épületében. A konferencia címe: A szótól a szövegig. A konferencia időpontját, helyszínét és tematikáját a választmány jóváhagyta. Utolsó napirendi pontként a társaság választmánya a Modern Filológia Társaság érdemérmének, a Pro Neophilologia in Hungaria díjnak az odaítéléséről döntött. Az érdemérmet a társaság az éves konferencián adja át a kitüntetettnek.
A választmányt − az előre meghirdetettek szerint − követte a további tagokkal kibővült közgyűlés. A közgyűlés a választmány minden javaslatát egyhangúlag elfogadta.

 
A lengyel–magyar barátság napja

A poznańi Adam Mickiewicz Egyetem Nyelvészeti Intézete a lengyel–magyar barátság napja (Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, 2011. 03. 23.) alkalmából „Magyar–lengyel kapcsolatok, kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás” címmel tudományos ülésszakot és hungarológiai műhelyt hirdet. A konferenciára előadóként vagy résztvevőként január 20-ig lehet jelentkezni.

Részletek és jelentkezési lap a pdf-dokumentumban.

 

 

 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 Következő > Utolsó >>

11. oldal / 15